header banner
Default

Meta vil nu kræve betaling for Facebook og Instagram, hvilket betyder, at omkostningerne vil stige


Table of Contents

  I henhold til dette forslag, som er blevet præsenteret for de europæiske tilsynsmyndigheder, vil abonnenter undgå, at deres digitale aktiviteter anvendes til målrettede reklamer.

  Meta ser dette som et skridt i retning af at overholde de EU-regler, der kræver samtykke fra brugere, inden personlige data kan bruges til at skræddersy reklamer.

  Den nye service, kaldet "SNA" (står for Subscription No Ads, red.), giver brugerne mulighed for at vælge mellem to muligheder. 

  Enten kan de fortsætte med at bruge Facebook og Instagram gratis, men med personlige reklamer, eller også kan de betale en månedlig afgift for en annoncefri oplevelse.

  Prisen for dette abonnement vil være omkring 75 kroner om måneden for en profil på en desktop-computer, med et ekstra gebyr på omkring 45 kroner for hver ekstra konto, der tilføjes abonnementet.

  På mobile enheder vil prisen være omkring 97 kroner om måneden grundet Apple og Googles provision for in-app-køb.

  Selvom Meta ser ud til at implementere denne ændring i Europa, skal brugere i USA ikke forvente en lignende mulighed i nær fremtid, da dette skridt primært er taget for at opfylde europæiske reguleringskrav.

  Det er endnu uklart, om de europæiske myndigheder i Irland og Bruxelles vil godkende dette forslag som i overensstemmelse med EU-lovgivningen, eller om de vil presse Meta til at tilbyde alternative abonnementsmuligheder eller en gratis version med almindelige reklamer i stedet for personlige.

  Sources


  Article information

  Author: Kelly Hawkins

  Last Updated: 1703768642

  Views: 1328

  Rating: 4.7 / 5 (100 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Kelly Hawkins

  Birthday: 1944-11-17

  Address: 359 Juan Springs Suite 730, South Amy, MD 85551

  Phone: +4541649800229379

  Job: Laboratory Technician

  Hobby: Knitting, Hiking, Fencing, Baking, Arduino, Magic Tricks, Scuba Diving

  Introduction: My name is Kelly Hawkins, I am a transparent, striking, fearless, ingenious, rare, unwavering, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.