header banner
Default

Hva er kryptovaluta?


Begrepene kryptovaluta og Bitcoin har vært i vinden en god stund, men selv om mange kan ha hørt om det, er det langt fra alle som har forstått hva det egentlig er.

Dette er kryptovaluta

VIDEO: Kryptovaluta - hva er det egentlig? PwCs ekspert Shadabi Zaman forklarer
PwC Norge

Nettavisen Formue har intervjuet administrerende direktør i rådgivningsselskapet Forvaltningshuset, Michael V. Sivertsen for å få en dypere forståelse av det relativt nye fenomenet.

- Kryptovaluta er en digital valuta som, i motsetning til for eksempel amerikanske dollar eller norske kroner, ikke er tilknyttet en sentral myndighet, nasjon eller sentralbank. Sentralbanken har gjerne den funksjonen at den holder oversikt over kontoer, saldoer og transaksjoner. Ved digital valuta er denne funksjonen desentralisert ut på mange datamaskiner, eller såkalte noder, i nettverket til kryptovalutaen, forklarer Sivertsen.

Her kan du se enoversikt over Forvaltningshusets tjenester innen uavhengig rådgivning.

Slik startet det

VIDEO: Hva er Kryptovaluta? Enkel Guide om Krypto og Blockchain for Nybegynnere
Krypto Norge

Sivertsen forteller at tanken bak kryptovaluta er at det skal være en verdensvaluta, men da i digital form.

- I dag har vi en verdensvaluta som er amerikanske dollar i form av cash. Utfordringen med digital valuta var å finne en teknologi som kunne sørge for at de samme pengene ikke ble brukt to ganger. Kryptovalutaer har ingen sentral server. Systemet er derimot desentralisert, hvor alle nodene, altså datamaskinene, holder rede på informasjonen. Den sendes til alle i nettverket. Dette er også grunnen til at det er utfordrende å hacke systemet. Det som er gjort av hacking hittil, er på stedene hvor de omsetter valuta, ikke i selve systemet, sier han.

Selv på kryptovaluta-konferansen som ble avholdt i USA nylig, godtok de ikke oppgjør i Bitcoin.

Kryptovaluta har eksistert i flere år, men ble først populært da spekulasjon kom inn i likningen, altså det at man tillegger valutaen en verdi utover bytteverdien. Med spekulasjon involvert, har det en tendens til å ta helt av, slik som med Bitcoin.

- Hva er forskjellen på kryptovaluta-investeringer og investeringer i fond og aksjer?

- Kjøper du en aksje, eier du en andel av en bedrift som skaper verdier, gjerne overskudd og slik sett øker aksjonærenes verdier. Dette er også tilsvarende ved kjøp av en obligasjon, hvor du eier en andel av gjelden til et selskap og får betalt for det. Det som er spesielt med digital valuta er at man ikke har den type motpart. Det er egentlig kun et oppgjørsmiddel mellom to parter som mener at valutaen har en verdi, hvor det ikke er en sentralbank som garanterer for verdien, sier Sivertsen, og fortsetter:

- Dersom du eier en ordinær valuta, eksempelvis amerikanske dollar, eier du også en andel av verdien som skapes i USA. Slik er det ikke med digital valuta.

Investere eller ikke investere?

VIDEO: Hva er kryptovaluta? [Guide for nybegynnere] - Hvorfor er Krypto verdifult?
Norwegian Crypto Newbie

Det finnes om lag 1400 ulike kryptovalutaer i dag, der noen har etablert seg som de mest kjente, deriblant Bitcoin. Tenker du på å investere i dette som investeringsobjekt, råder Sivertsen til å være veldig varsom.

- Det var en av disse kryptovalutaene som sa at de kunne utvikle en teknologi som kunne håndtere en million transaksjoner per sekund. Da begynner man å snakke om effektive betalingsmidler. Men foreløpig er ikke teknologien god nok, man er nødvendigvis begrenset av lysets hastighet gjennom fiber. Og selv på kryptovaluta-konferansen som ble avholdt i USA nylig, godtok de ikke oppgjør i Bitcoin. Så foreløpig vil jeg si at kryptovaluta ikke fungerer som et effektiv betalingsmiddel på verdensbasis, fremholder han.

Visste du at Nettavisen Formue også er på podcast?
Hør Formuepodden her

- Formålet med kryptovaluta er egentlig genialt. Uansett hvor du befinner deg i verden, kan du gjøre opp i én digital valuta uten mellomledd. Mange av de digitale valutaene kan nok komme til å bli en konkurrent til amerikanske dollar på sikt.

Kontroversielt konsept

VIDEO: Innovasjonsfrokost: Kryptovaluta & blockchain – hva er egentlig greia?
Trondheim Tech Port

- Mange har kritisert kryptovaluta som konsept og enkelte har også sammenliknet det med pyramidespill. Hva er din holdning til det?

- Kryptovaluta har lite med et pyramidespill å gjøre. Jeg vil heller sammenlikne det med for eksempel kunst. Det har en verdi fordi andre også mener at det har en verdi. Hvis man kan bruke det som et effektivt betalingsmiddel, så kan en høyere kurs fort forsvares. Men da er det fordi at andre har tillit til dette som et betalings- og oppgjørsmiddel, og man er helt avhengig av den gjensidige tilliten, sier Sivertsen, og legger til:

Enkelte assosierer kanskje dette med pyramidespill på grunn av formuekonstruksjonen i eksempelvis Bitcion. Ser man på verdien som er fordelt på enkeltpersoner, er konsentrasjonen høyere enn i noe annet land i verden når det gjelder de få som har de største verdien.

Fikk du med deg disse?
Hva gjør du hvis du vinner 300 millioner i Lotto?
Slik får du sparepengene til å vokse

- Vil du anbefale folk å kaste seg på dette?

- Det vil jeg ikke. For ren spekulasjon og for å ha det litt morsomt, så kan det kanskje ha noe for seg, men jeg ser på det som en ren spekulativ investering og ikke noe for å bygge langsiktige, gode verdier.

Les også: Hvordan forvalte en familieformue best mulig?

Forvaltningshuset er et frittstående finanskonsern som tilbyr tjenester tilknyttet kapitalforvaltning og finansiell rådgivning til norske privatpersoner, stiftelser og bedrifter.

Forvaltningshuset har mer enn 60 ansatte fordelt kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tønsberg og Stjørdal. I over 11 år har deres formuesforvaltere bistått investorer og formuende privatpersoner med rådgivning og langsiktig kapitalforvaltning.

Kom i kontakt med Forvaltningshuset her

Sources


Article information

Author: Brian Mcclure

Last Updated: 1704255482

Views: 774

Rating: 4.6 / 5 (112 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brian Mcclure

Birthday: 1977-09-29

Address: 99891 Graham Lake Suite 867, Jacksonberg, RI 86063

Phone: +4046190997571935

Job: Virtual Reality Developer

Hobby: Ice Skating, Backpacking, Golf, Poker, Camping, Bowling, Knitting

Introduction: My name is Brian Mcclure, I am a enterprising, important, transparent, Determined, lively, welcoming, Precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.